Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Catalent Logotype - Link

Ethics Line

 

Uw zorgen online melden

Met dit systeem kunt u eenvoudig werkgerelateerde incidenten melden, zoals financiële en auditeringskwesties, intimidatie, diefstal, drugs- en alcoholmisbruik en onveilige omstandigheden.

Onze Ethiek-hulplijn bellen

Als u uw vertrouwelijke zorgen liever telefonisch wilt doorgeven, bel ons dan. Een van onze vertegenwoordigers staat u graag te woord.

Een vraag stellen

Als u vragen hebt over ethiek, naleving of een bedrijfsbeleid, kunt u anoniem en vertrouwelijk vragen stellen die de groep Ethiek & Naleving zal beantwoorden.

Je uitspreken

Als je je uitspreekt, maak je het gehele bedrijf beter.

Wij moedigen ons team aan zich te uiten als er iets niet goed is.

Brief van CEO lezen

Opvolging

Je kunt de status van je melding of vraag controleren via het toegangsnummer en het wachtwoord dat je hebt aangemaakt toen je je melding of vraag verzond.

Gedragscode

Catalent heeft de Zakelijke Gedragscode en Ethiek ontwikkeld (de "Gedragscode") waarin de basisprincipes voor alle medewerkers staan.

Wat kan ik verwachten tijdens het meldingsproces

  De Business Conduct Helpline kan worden gebruikt om mogelijke overtredingen van het Catalent-beleid of de wet te melden, inclusief:

  • Criminele activiteiten (waaronder fraude, diefstal, omkoping, smeergeld en handel met voorkennis)
  • Ongepast gebruik van bedrijfsmiddelen
  • Zorgen over de kwaliteit en regelgeving
  • Discriminatie of intimidatie   
  • Schendingen van gegevensintegriteit
  • Belangenconflicten         
  • Milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties
  • Schendingen van een Catalent-beleid          
  • Gedrag dat naar grote waarschijnlijkheid de reputatie van Catalent, een Catalent-locatie of -medewerker beschadigd
  • Vergelding of wraak voor het melden van mogelijk wangedrag
  • Schending van mensenrechten
  • Alle andere schendingen van de gedragsnormen van Catalent
  • Uw zorgen worden serieus genomen.
  • U wordt met waardigheid en respect behandeld.
  • U hoeft uw identiteit niet bekend te maken.
  • Uw communicatie zal zo vertrouwelijk mogelijk worden behandeld.
  • Uw melding wordt ontvangen door Convercent en naar geschikte personen binnen Catalent gestuurd, die uw zorgen kunnen onderzoeken.
  • Catalent behandelt alle meldingen in overeenstemming met zijn interne onderzoeksprocedures en onderzoekt de meldingen op een onafhankelijke, onbevooroordeelde en eerlijke manier.
  • Uw zorgen worden direct aangepakt.
  • Er wordt contact met u opgenomen wanneer het onderzoek voltooid is en u wordt geïnformeerd of uw zorgen bewezen of niet-bewezen worden geacht. Als uw zorgen betreffende wangedrag worden bewezen, zullen er gepaste corrigerende en preventieve maatregelen worden genomen. Een dergelijke maatregel kan bestaan uit verduidelijking van een beleid, aanvullende training, proceswijzigingen, coaching en begeleiding, of een andere disciplinaire maatregel.
  • Er volgen geen represailles voor u als u te goeder trouw iets gemeld hebt. Catalent verbiedt ten strengste en tolereert geen enkele vorm van bestraffing, represailles, intimidatie of andere daden van vergelding voor het te goeder trouw melden van vermoede overtredingen van eender welke wet, voorschrift of Catalent-beleid, of voor het meewerken aan onderzoeken naar vermoede overtredingen. 

  De Business Conduct Helpline van Catalent wordt beheerd door Convercent, een onafhankelijk extern bedrijf. Wanneer iemand zorgen uit of een incident meldt, wordt de melding via Convercent opgesteld, waardoor de melder anoniem blijft voor Catalent.

  Uw melding wordt NIET automatisch naar de politie doorgestuurd. Alleen indien Catalent van mening is dat de politie een kopie moet krijgen, of als de wet dit vereist, wordt uw melding doorgestuurd naar de politie.

  In alle gevallen wordt informatie met betrekking tot gemelde zorgen zo vertrouwelijk mogelijk gehouden en uitsluitend gecommuniceerd op een need-to-know basis. U kunt bovendien aangeven in welke mate uw identiteit openbaar wordt gemaakt voor Convercent en Catalent. Hieronder staan de verschillende niveaus van anonimiteit die u kunt selecteren:

  • Volledig anoniem blijven: uw naam of contactgegevens worden niet doorgegeven aan Catalent of Convercent. Uw identiteit wordt niet genoemd in de melding die u indient. Als de groep Ethiek & Naleving van Catalent echter verdere vragen wil stellen of aanvullende informatie nodig heeft om een grondig onderzoek uit te voeren, kunnen zij geen contact met u opnemen. 
  • Anoniem blijven voor Catalent: uw naam en contactgegevens zijn bekend bij Convercent, maar niet bij Catalent. Zo kunnen de groep Ethiek & Naleving van Catalent en het interne onderzoeksteam contact met u opnemen via Convercent voor vervolgvragen of informatie. Op deze manier wordt op geen enkel moment uw identiteit bekend bij Catalent.
  • Mijn naam en informatie delen: u bent bereid uw contactgegevens door te geven zodat de groep Ethiek & Naleving van Catalent eenvoudig vervolgvragen kan stellen en u extra informatie kunt verstrekken. Door uw contactgegevens te verstrekken kan de onderzoeker de zorgen grondig en sneller onderzoeken. 
  All Rights Reserved